ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност

Тази политика за онлайн поверителност („Политика за поверителност“) обяснява как „Аптечно-Пловдив“ АД обработва личните данни, предоставени ни на уебсайта на дружеството.
Моля, прочетете пълната Политика за поверителност за по-подробна информация.

Събирана от нас информация

„Аптечно-Пловдив“ АД събира следните видове данни чрез уебсайта си – име и електронна поща. Тези данни Вие – посетителите на сайта, предоставяте на дружеството, когато имате някакви въпроси или искания относно нашите услуги.

Как използваме Вашата информация

„Аптечно-Пловдив“ АД използва предоставените от Вас данни с цел единствено да комуникира с Вас, за да отговори на вашите запитвания. След това те се унищожават.

За да Ви изпратим отговор на поставен от вас въпрос трябва първо да обработим посочените по-горе ваши лични данни /изброени във формата за запитвания/. А съгласно европейското законодателство за защита на данните, „Аптечно-Пловдив“ АД трябва да има правно основания за обработката им. В случая това е Вашето изрично съгласие за обработката им само за целите на отговора на конкретното запитване. След получаване на отговора ни, предоставените ни от Вас данни, се унищожават.

Вашите избори за поверителност

Имате право да видите и да получите копие от личните данни за Вас, които съхраняваме, както и да поискате от нас да направим корекции на неточни или непълни Ваши лични данни. Можете също така да поискате изтриването на Вашите лични данни или ограничаването на тяхната обработка или да възразите срещу обработката на Ваши лични данни. За да търсите достъп до лични данни за Вас, да споделите безпокойството си, да подадете оплакване или искане за корекции, моля, свържете се с нас на посочените в сайта контакти.

Поверителност и защита

„Аптечно-Пловдив“ АД поддържа разумни технически, административни и физически контроли, за да защити и да гарантира предпазването на личните данни, събрани чрез сайта. Винаги обаче съществува известен риск от това, че неупълномощена трета страна би могла да открие начин да получи достъп до Вашата информация. Ние Ви призоваваме да сте особено внимателни, когато предавате лични данни по интернет.

„Аптечно-Пловдив“ АД уважава Вашата поверителност и цени нашите взаимоотношения. Ние разбираме важността на поверителността за нашите клиенти и посетителите на сайта на дружеството. Използването на лични данни, които могат да Ви идентифицират, се урежда от нашата Политика за поверителност и ползвайки сайта на „Аптечно-Пловдив“ АД, Вие се ангажирате да спазвате тази Политика за поверителност.