За нас

Разберете повече

dr-anastasov
Д-р Николай Иванов Анастасов
изпълнителен директор на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ“ АД

„АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ“ АД е успешно и изцяло приватизирана фирма, една от най-големите в страната, мощна, с осезаемо присъствие в сферата на лекарстворазпространението, пазарно ориентирана, носеща потенциалните възможности за още по-мащабно развитие и растеж както в дистрибуцията, така и в производството.

Всичко това е възможно и благодарение на гъвкавата структура на управление:

Организационно – управленска структура

infographic-en

Изградените във времето коректни взаимоотношения с всички български производители, мощни местни дистрибутори, ни позволяват да предлагаме на аптеките и лечебните заведения широка гама на регистрираните и разрешени за употреба в страната лекарства, билки, детски храни, хранителни добавки, дезинфекционни средства, медицински консумативи за различните направления в медицината и стоматологията, санитарно-хигиенни материали, лечебна и друга козметика.