Дейности

Дейности

Основна дейност

Основната дейност на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ“ АД е лекарстворазпространението. Фирмата е пазарно ориентирана, носеща потенциалните възможности за още по-голямо развитие и растеж както в дистрибуцията, така и в производството.

АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ“ АД търгува с производствена гама продукти на утвърдени български, европейски и американски производители. От фирмата се снабдяват търговци на едро и дребно в цялата страна.

Производствена база

Наличието на производствена база позволява фирмата да произвежда и разпространява различни козметични продукти, настойки, разтвори и субстанции, чието предназначение е лечение и опазване здравето на хората, както и всички видове лекарствени форми и хранителни добавки. Производственият сектор на фирмата е сертифициран по международния GMP стандарт (Добра производствена практика).

Наличието на производствена база позволява фирмата да произвежда и разпространява различни настойки, разтвори и субстанции, чието предназначение е лечение и опазване здравето на хората, както и всички видове лекарствени форми, хранителни добавки и козметика. Производственият сектор на фирмата е сертифициран по международния GMP стандарт (Добра производствена практика).

Собствени продукти

Произвеждаме собствени козметични продукти с марка Flo Beuaty Care, лекарствени форми и добавки към храната, някои от които се произвеждат само в нашия производствен сектор. Имаме възможност да произвеждаме и всякакви други лекарствени форми и медикаменти, хранителни добавки и галенови препарати, които биха представлявали интерес за наши бъдещи партньори.

Tранспортни услуги

Друга дейност на дружеството е извършване на транспортни услуги в страната за строителни обекти, изкопи, кариери, бетоновъзли и др. Разполагаме със собствени транспортни средства (самосвали и влекачи с полу-ремаркета), което ни позволява да бъдем достатъчно гъвкави при договарянето на всяка конкретна услуга.

Партньори

Основни партньори на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ“ АД са фирмите „ФЛОРА-02” ЕООД и „ХЕСА 1” ЕООД.